Onkolog na NFZ - Sprawdź wolne terminy

Wybierz województwo, w którym szukasz lekarza na NFZ


 • Dolnośląskie

  • LECZENIE RAKA WĄTROBOWOKOMÓRKOWEGO
  • LECZENIE RAKA NERKI
  • LECZENIE PACJENTÓW Z PRZERZUTOWYM GRUCZOLAKORAKIEM TRZUSTKI
  • LECZENIE NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA
  • LECZENIE RAKA PIERSI
  • PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA JAJNIKA
  • LECZENIE OPORNEGO NA KASTRACJĘ RAKA GRUCZOŁU KROKOWEGO
  • ODDZIAŁ ONKOLOGICZNY
  • LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA ŻOŁĄDKA
  • LECZENIE NOWOTWORÓW PODŚCIELISKA PRZEWODU POKARMOWEGO (GIST)
  • LECZENIE PŁASKONABŁONKOWEGO RAKA NARZĄDÓW GŁOWY I SZYI
  • LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA JELITA GRUBEGO
  • LECZENIE WYSOKO ZRÓŻNICOWANEGO NOWOTWORU NEUROENDOKRYNNEGO TRZUSTKI
  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ONKOLOGII
  • LECZENIE MIĘSAKÓW TKANEK MIĘKKICH
  • ODDZIAŁ ONKOLOGII KLINICZNEJ/CHEMIOTERAPII
  • LECZENIE PODTRZYMUJĄCE OLAPARYBEM CHORYCH NA NAWROTOWEGO PLATYNOWRAŻLIWEGO ZAAWANSOWANEGO RAKA JAJNIKA
  • RAKA JAJOWODU LUB PIERWOTNEGO RAKA OTRZEWNEJ
  • LECZENIE OPORNEJ I NAWROTOWEJ POSTACI KLASYCZNEGO CHŁONIAKA HODGKINA Z ZASTOSOWANIEM NIWOLUMABU
  • ODDZIAŁ GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ
  • PORADNIA GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ
 • Kujawsko-Pomorskie

  • LECZENIE NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA Z ZASTOSOWANIEM AFATYNIBU I NINTEDANIBU
  • LECZENIE MIĘSAKÓW TKANEK MIĘKKICH
  • LECZENIE NOWOTWORÓW PODŚCIELISKA PRZEWODU POKARMOWEGO (GIST)
  • LECZENIE RAKA PIERSI
  • LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA JELITA GRUBEGO
  • PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • LECZENIE RAKA WĄTROBOWOKOMÓRKOWEGO
  • LECZENIE PODTRZYMUJĄCE OLAPARYBEM CHORYCH NA NAWROTOWEGO PLATYNOWRAŻLIWEGO ZAAWANSOWANEGO RAKA JAJNIKA
  • RAKA JAJOWODU LUB PIERWOTNEGO RAKA OTRZEWNEJ
  • LECZENIE RAKA NERKI
  • LECZENIE NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA
  • LECZENIE PACJENTÓW Z PRZERZUTOWYM GRUCZOLAKORAKIEM TRZUSTKI
  • LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA JAJNIKA
  • LECZENIE PŁASKONABŁONKOWEGO RAKA NARZĄDÓW GŁOWY I SZYI
  • LECZENIE WYSOKO ZRÓŻNICOWANEGO NOWOTWORU NEUROENDOKRYNNEGO TRZUSTKI
  • LECZENIE OPORNEGO NA KASTRACJĘ RAKA GRUCZOŁU KROKOWEGO
  • LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA ŻOŁĄDKA
  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ONKOLOGII
  • LECZENIE OPORNEJ I NAWROTOWEJ POSTACI KLASYCZNEGO CHŁONIAKA HODGKINA Z ZASTOSOWANIEM NIWOLUMABU
  • ODDZIAŁ GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ
  • ODDZIAŁ ONKOLOGII KLINICZNEJ/CHEMIOTERAPII
  • ODDZIAŁ ONKOLOGICZNY
 • Łódzkie

  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ONKOLOGII
  • PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • LECZENIE RAKA WĄTROBOWOKOMÓRKOWEGO
  • ODDZIAŁ ONKOLOGII KLINICZNEJ/CHEMIOTERAPII
  • LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA JELITA GRUBEGO
  • LECZENIE NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA
  • LECZENIE RAKA PIERSI
  • LECZENIE RAKA NERKI
  • LECZENIE NOWOTWORÓW PODŚCIELISKA PRZEWODU POKARMOWEGO (GIST)
  • LECZENIE OPORNEGO NA KASTRACJĘ RAKA GRUCZOŁU KROKOWEGO
  • LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA ŻOŁĄDKA
  • LECZENIE MIĘSAKÓW TKANEK MIĘKKICH
  • ODDZIAŁ ONKOLOGICZNY
  • LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA JAJNIKA
  • LECZENIE PŁASKONABŁONKOWEGO RAKA NARZĄDÓW GŁOWY I SZYI
  • LECZENIE WYSOKO ZRÓŻNICOWANEGO NOWOTWORU NEUROENDOKRYNNEGO TRZUSTKI
  • LECZENIE PODTRZYMUJĄCE OLAPARYBEM CHORYCH NA NAWROTOWEGO PLATYNOWRAŻLIWEGO ZAAWANSOWANEGO RAKA JAJNIKA
  • RAKA JAJOWODU LUB PIERWOTNEGO RAKA OTRZEWNEJ
  • ODDZIAŁ GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ
  • LECZENIE PACJENTÓW Z PRZERZUTOWYM GRUCZOLAKORAKIEM TRZUSTKI
  • LECZENIE NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA Z ZASTOSOWANIEM AFATYNIBU I NINTEDANIBU
  • LECZENIE OPORNEJ I NAWROTOWEJ POSTACI KLASYCZNEGO CHŁONIAKA HODGKINA Z ZASTOSOWANIEM NIWOLUMABU
 • Lubelskie

  • LECZENIE RAKA PIERSI
  • ODDZIAŁ ONKOLOGII KLINICZNEJ/CHEMIOTERAPII
  • LECZENIE RAKA NERKI
  • LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA JAJNIKA
  • LECZENIE PODTRZYMUJĄCE OLAPARYBEM CHORYCH NA NAWROTOWEGO PLATYNOWRAŻLIWEGO ZAAWANSOWANEGO RAKA JAJNIKA
  • RAKA JAJOWODU LUB PIERWOTNEGO RAKA OTRZEWNEJ
  • LECZENIE WYSOKO ZRÓŻNICOWANEGO NOWOTWORU NEUROENDOKRYNNEGO TRZUSTKI
  • LECZENIE OPORNEGO NA KASTRACJĘ RAKA GRUCZOŁU KROKOWEGO
  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ONKOLOGII
  • ODDZIAŁ ONKOLOGICZNY
  • LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA JELITA GRUBEGO
  • LECZENIE NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA
  • LECZENIE PACJENTÓW Z PRZERZUTOWYM GRUCZOLAKORAKIEM TRZUSTKI
  • LECZENIE OPORNEJ I NAWROTOWEJ POSTACI KLASYCZNEGO CHŁONIAKA HODGKINA Z ZASTOSOWANIEM NIWOLUMABU
  • ODDZIAŁ GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ
  • LECZENIE RAKA WĄTROBOWOKOMÓRKOWEGO
  • LECZENIE MIĘSAKÓW TKANEK MIĘKKICH
  • LECZENIE PŁASKONABŁONKOWEGO RAKA NARZĄDÓW GŁOWY I SZYI
  • PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA ŻOŁĄDKA
  • PORADNIA GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ
  • LECZENIE NOWOTWORÓW PODŚCIELISKA PRZEWODU POKARMOWEGO (GIST)
 • Lubuskie

  • LECZENIE NOWOTWORÓW PODŚCIELISKA PRZEWODU POKARMOWEGO (GIST)
  • LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA JELITA GRUBEGO
  • LECZENIE RAKA WĄTROBOWOKOMÓRKOWEGO
  • LECZENIE NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA
  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ONKOLOGII
  • LECZENIE MIĘSAKÓW TKANEK MIĘKKICH
  • LECZENIE RAKA PIERSI
  • PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • LECZENIE OPORNEJ I NAWROTOWEJ POSTACI KLASYCZNEGO CHŁONIAKA HODGKINA Z ZASTOSOWANIEM NIWOLUMABU
  • LECZENIE RAKA NERKI
  • LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA JAJNIKA
  • LECZENIE WYSOKO ZRÓŻNICOWANEGO NOWOTWORU NEUROENDOKRYNNEGO TRZUSTKI
  • LECZENIE OPORNEGO NA KASTRACJĘ RAKA GRUCZOŁU KROKOWEGO
  • LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA ŻOŁĄDKA
  • LECZENIE PODTRZYMUJĄCE OLAPARYBEM CHORYCH NA NAWROTOWEGO PLATYNOWRAŻLIWEGO ZAAWANSOWANEGO RAKA JAJNIKA
  • RAKA JAJOWODU LUB PIERWOTNEGO RAKA OTRZEWNEJ
  • LECZENIE PACJENTÓW Z PRZERZUTOWYM GRUCZOLAKORAKIEM TRZUSTKI
  • ODDZIAŁ ONKOLOGII KLINICZNEJ/CHEMIOTERAPII
  • ODDZIAŁ ONKOLOGICZNY
  • LECZENIE PŁASKONABŁONKOWEGO RAKA NARZĄDÓW GŁOWY I SZYI
 • Małopolskie

  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ONKOLOGII
  • ODDZIAŁ ONKOLOGICZNY
  • LECZENIE NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA
  • PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • ODDZIAŁ GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ
  • LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA JAJNIKA
  • LECZENIE PODTRZYMUJĄCE OLAPARYBEM CHORYCH NA NAWROTOWEGO PLATYNOWRAŻLIWEGO ZAAWANSOWANEGO RAKA JAJNIKA
  • RAKA JAJOWODU LUB PIERWOTNEGO RAKA OTRZEWNEJ
  • ODDZIAŁ ONKOLOGII KLINICZNEJ/CHEMIOTERAPII
  • LECZENIE PŁASKONABŁONKOWEGO RAKA NARZĄDÓW GŁOWY I SZYI
  • LECZENIE NOWOTWORÓW PODŚCIELISKA PRZEWODU POKARMOWEGO (GIST)
  • LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA JELITA GRUBEGO
  • LECZENIE RAKA WĄTROBOWOKOMÓRKOWEGO
  • LECZENIE MIĘSAKÓW TKANEK MIĘKKICH
  • LECZENIE RAKA PIERSI
  • LECZENIE RAKA NERKI
  • LECZENIE WYSOKO ZRÓŻNICOWANEGO NOWOTWORU NEUROENDOKRYNNEGO TRZUSTKI
  • LECZENIE OPORNEGO NA KASTRACJĘ RAKA GRUCZOŁU KROKOWEGO
  • LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA ŻOŁĄDKA
  • LECZENIE PACJENTÓW Z PRZERZUTOWYM GRUCZOLAKORAKIEM TRZUSTKI
  • LECZENIE OPORNEJ I NAWROTOWEJ POSTACI KLASYCZNEGO CHŁONIAKA HODGKINA Z ZASTOSOWANIEM NIWOLUMABU
 • Mazowieckie

  • LECZENIE RAKA PIERSI
  • LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA JAJNIKA
  • LECZENIE OPORNEJ I NAWROTOWEJ POSTACI KLASYCZNEGO CHŁONIAKA HODGKINA Z ZASTOSOWANIEM NIWOLUMABU
  • LECZENIE RAKA NERKI
  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ONKOLOGII
  • ODDZIAŁ ONKOLOGICZNY
  • LECZENIE NOWOTWORÓW PODŚCIELISKA PRZEWODU POKARMOWEGO (GIST)
  • LECZENIE PODTRZYMUJĄCE OLAPARYBEM CHORYCH NA NAWROTOWEGO PLATYNOWRAŻLIWEGO ZAAWANSOWANEGO RAKA JAJNIKA
  • RAKA JAJOWODU LUB PIERWOTNEGO RAKA OTRZEWNEJ
  • LECZENIE OPORNEGO NA KASTRACJĘ RAKA GRUCZOŁU KROKOWEGO
  • LECZENIE NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA
  • LECZENIE RAKA WĄTROBOWOKOMÓRKOWEGO
  • LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA JELITA GRUBEGO
  • LECZENIE PACJENTÓW Z PRZERZUTOWYM GRUCZOLAKORAKIEM TRZUSTKI
  • PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • ODDZIAŁ ONKOLOGII KLINICZNEJ/CHEMIOTERAPII
  • LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA ŻOŁĄDKA
  • LECZENIE WYSOKO ZRÓŻNICOWANEGO NOWOTWORU NEUROENDOKRYNNEGO TRZUSTKI
  • LECZENIE MIĘSAKÓW TKANEK MIĘKKICH
  • ODDZIAŁ GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ
  • LECZENIE PŁASKONABŁONKOWEGO RAKA NARZĄDÓW GŁOWY I SZYI
 • Opolskie

  • ODDZIAŁ ONKOLOGII KLINICZNEJ/CHEMIOTERAPII
  • ODDZIAŁ GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ
  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ONKOLOGII
  • LECZENIE NOWOTWORÓW PODŚCIELISKA PRZEWODU POKARMOWEGO (GIST)
  • LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA JELITA GRUBEGO
  • LECZENIE RAKA WĄTROBOWOKOMÓRKOWEGO
  • LECZENIE NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA
  • LECZENIE MIĘSAKÓW TKANEK MIĘKKICH
  • LECZENIE RAKA PIERSI
  • LECZENIE RAKA NERKI
  • LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA JAJNIKA
  • LECZENIE PŁASKONABŁONKOWEGO RAKA NARZĄDÓW GŁOWY I SZYI
  • LECZENIE OPORNEGO NA KASTRACJĘ RAKA GRUCZOŁU KROKOWEGO
  • LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA ŻOŁĄDKA
  • LECZENIE NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA Z ZASTOSOWANIEM AFATYNIBU I NINTEDANIBU
  • PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • LECZENIE OPORNEJ I NAWROTOWEJ POSTACI KLASYCZNEGO CHŁONIAKA HODGKINA Z ZASTOSOWANIEM NIWOLUMABU
 • Podkarpackie

  • LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA JAJNIKA
  • LECZENIE PŁASKONABŁONKOWEGO RAKA NARZĄDÓW GŁOWY I SZYI
  • LECZENIE WYSOKO ZRÓŻNICOWANEGO NOWOTWORU NEUROENDOKRYNNEGO TRZUSTKI
  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ONKOLOGII
  • LECZENIE NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA
  • LECZENIE OPORNEGO NA KASTRACJĘ RAKA GRUCZOŁU KROKOWEGO
  • LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA ŻOŁĄDKA
  • LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA JELITA GRUBEGO
  • LECZENIE RAKA PIERSI
  • ODDZIAŁ ONKOLOGII KLINICZNEJ/CHEMIOTERAPII
  • LECZENIE NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA Z ZASTOSOWANIEM AFATYNIBU I NINTEDANIBU
  • LECZENIE NOWOTWORÓW PODŚCIELISKA PRZEWODU POKARMOWEGO (GIST)
  • LECZENIE PODTRZYMUJĄCE OLAPARYBEM CHORYCH NA NAWROTOWEGO PLATYNOWRAŻLIWEGO ZAAWANSOWANEGO RAKA JAJNIKA
  • RAKA JAJOWODU LUB PIERWOTNEGO RAKA OTRZEWNEJ
  • LECZENIE RAKA WĄTROBOWOKOMÓRKOWEGO
  • LECZENIE MIĘSAKÓW TKANEK MIĘKKICH
  • LECZENIE RAKA NERKI
  • PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • ODDZIAŁ ONKOLOGICZNY
 • Podlaskie

  • LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA JAJNIKA
  • LECZENIE NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA
  • LECZENIE PODTRZYMUJĄCE OLAPARYBEM CHORYCH NA NAWROTOWEGO PLATYNOWRAŻLIWEGO ZAAWANSOWANEGO RAKA JAJNIKA
  • RAKA JAJOWODU LUB PIERWOTNEGO RAKA OTRZEWNEJ
  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ONKOLOGII
  • PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • LECZENIE NOWOTWORÓW PODŚCIELISKA PRZEWODU POKARMOWEGO (GIST)
  • LECZENIE RAKA PIERSI
  • LECZENIE OPORNEGO NA KASTRACJĘ RAKA GRUCZOŁU KROKOWEGO
  • LECZENIE WYSOKO ZRÓŻNICOWANEGO NOWOTWORU NEUROENDOKRYNNEGO TRZUSTKI
  • LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA ŻOŁĄDKA
  • LECZENIE OPORNEJ I NAWROTOWEJ POSTACI KLASYCZNEGO CHŁONIAKA HODGKINA Z ZASTOSOWANIEM NIWOLUMABU
  • ODDZIAŁ ONKOLOGICZNY
  • ODDZIAŁ ONKOLOGII KLINICZNEJ/CHEMIOTERAPII
  • LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA JELITA GRUBEGO
  • LECZENIE RAKA WĄTROBOWOKOMÓRKOWEGO
  • LECZENIE MIĘSAKÓW TKANEK MIĘKKICH
  • LECZENIE RAKA NERKI
  • LECZENIE PŁASKONABŁONKOWEGO RAKA NARZĄDÓW GŁOWY I SZYI
  • LECZENIE PACJENTÓW Z PRZERZUTOWYM GRUCZOLAKORAKIEM TRZUSTKI
  • ODDZIAŁ GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ
 • Pomorskie

  • LECZENIE RAKA NERKI
  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ONKOLOGII
  • LECZENIE PŁASKONABŁONKOWEGO RAKA NARZĄDÓW GŁOWY I SZYI
  • PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • LECZENIE OPORNEGO NA KASTRACJĘ RAKA GRUCZOŁU KROKOWEGO
  • ODDZIAŁ GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ
  • LECZENIE PODTRZYMUJĄCE OLAPARYBEM CHORYCH NA NAWROTOWEGO PLATYNOWRAŻLIWEGO ZAAWANSOWANEGO RAKA JAJNIKA
  • RAKA JAJOWODU LUB PIERWOTNEGO RAKA OTRZEWNEJ
  • LECZENIE PACJENTÓW Z PRZERZUTOWYM GRUCZOLAKORAKIEM TRZUSTKI
  • ODDZIAŁ ONKOLOGICZNY
  • LECZENIE NOWOTWORÓW PODŚCIELISKA PRZEWODU POKARMOWEGO (GIST)
  • LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA JELITA GRUBEGO
  • LECZENIE NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA
  • LECZENIE RAKA PIERSI
  • LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA JAJNIKA
  • LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA ŻOŁĄDKA
  • ODDZIAŁ ONKOLOGII KLINICZNEJ/CHEMIOTERAPII
  • LECZENIE OPORNEJ I NAWROTOWEJ POSTACI KLASYCZNEGO CHŁONIAKA HODGKINA Z ZASTOSOWANIEM NIWOLUMABU
  • LECZENIE RAKA WĄTROBOWOKOMÓRKOWEGO
  • LECZENIE WYSOKO ZRÓŻNICOWANEGO NOWOTWORU NEUROENDOKRYNNEGO TRZUSTKI
  • LECZENIE MIĘSAKÓW TKANEK MIĘKKICH
 • Śląskie

  • LECZENIE OPORNEGO NA KASTRACJĘ RAKA GRUCZOŁU KROKOWEGO
  • PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ONKOLOGII
  • LECZENIE PODTRZYMUJĄCE OLAPARYBEM CHORYCH NA NAWROTOWEGO PLATYNOWRAŻLIWEGO ZAAWANSOWANEGO RAKA JAJNIKA
  • RAKA JAJOWODU LUB PIERWOTNEGO RAKA OTRZEWNEJ
  • LECZENIE NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA
  • LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA ŻOŁĄDKA
  • LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA JAJNIKA
  • LECZENIE PACJENTÓW Z PRZERZUTOWYM GRUCZOLAKORAKIEM TRZUSTKI
  • LECZENIE RAKA NERKI
  • ODDZIAŁ ONKOLOGICZNY
  • LECZENIE NOWOTWORÓW PODŚCIELISKA PRZEWODU POKARMOWEGO (GIST)
  • LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA JELITA GRUBEGO
  • LECZENIE RAKA WĄTROBOWOKOMÓRKOWEGO
  • LECZENIE MIĘSAKÓW TKANEK MIĘKKICH
  • LECZENIE OPORNEJ I NAWROTOWEJ POSTACI KLASYCZNEGO CHŁONIAKA HODGKINA Z ZASTOSOWANIEM NIWOLUMABU
  • LECZENIE RAKA PIERSI
  • LECZENIE WYSOKO ZRÓŻNICOWANEGO NOWOTWORU NEUROENDOKRYNNEGO TRZUSTKI
  • ODDZIAŁ ONKOLOGII KLINICZNEJ/CHEMIOTERAPII
  • LECZENIE PŁASKONABŁONKOWEGO RAKA NARZĄDÓW GŁOWY I SZYI
 • Swiętokrzyskie

  • LECZENIE NOWOTWORÓW PODŚCIELISKA PRZEWODU POKARMOWEGO (GIST)
  • LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA JELITA GRUBEGO
  • LECZENIE RAKA WĄTROBOWOKOMÓRKOWEGO
  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ONKOLOGII
  • LECZENIE NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA
  • LECZENIE MIĘSAKÓW TKANEK MIĘKKICH
  • LECZENIE RAKA PIERSI
  • PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • LECZENIE RAKA NERKI
  • LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA JAJNIKA
  • LECZENIE OPORNEGO NA KASTRACJĘ RAKA GRUCZOŁU KROKOWEGO
  • LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA ŻOŁĄDKA
  • LECZENIE NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA Z ZASTOSOWANIEM AFATYNIBU I NINTEDANIBU
  • LECZENIE PODTRZYMUJĄCE OLAPARYBEM CHORYCH NA NAWROTOWEGO PLATYNOWRAŻLIWEGO ZAAWANSOWANEGO RAKA JAJNIKA
  • RAKA JAJOWODU LUB PIERWOTNEGO RAKA OTRZEWNEJ
  • LECZENIE PACJENTÓW Z PRZERZUTOWYM GRUCZOLAKORAKIEM TRZUSTKI
  • LECZENIE OPORNEJ I NAWROTOWEJ POSTACI KLASYCZNEGO CHŁONIAKA HODGKINA Z ZASTOSOWANIEM NIWOLUMABU
  • LECZENIE WYSOKO ZRÓŻNICOWANEGO NOWOTWORU NEUROENDOKRYNNEGO TRZUSTKI
  • ODDZIAŁ ONKOLOGICZNY
  • ODDZIAŁ GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ
  • LECZENIE PŁASKONABŁONKOWEGO RAKA NARZĄDÓW GŁOWY I SZYI
  • ODDZIAŁ ONKOLOGII KLINICZNEJ/CHEMIOTERAPII
 • Warmińsko-Mazurskie

  • LECZENIE PŁASKONABŁONKOWEGO RAKA NARZĄDÓW GŁOWY I SZYI
  • PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • LECZENIE WYSOKO ZRÓŻNICOWANEGO NOWOTWORU NEUROENDOKRYNNEGO TRZUSTKI
  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ONKOLOGII
  • LECZENIE OPORNEGO NA KASTRACJĘ RAKA GRUCZOŁU KROKOWEGO
  • LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA ŻOŁĄDKA
  • ODDZIAŁ ONKOLOGICZNY
  • LECZENIE NOWOTWORÓW PODŚCIELISKA PRZEWODU POKARMOWEGO (GIST)
  • LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA JELITA GRUBEGO
  • LECZENIE NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA Z ZASTOSOWANIEM AFATYNIBU I NINTEDANIBU
  • LECZENIE NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA
  • LECZENIE RAKA PIERSI
  • LECZENIE PODTRZYMUJĄCE OLAPARYBEM CHORYCH NA NAWROTOWEGO PLATYNOWRAŻLIWEGO ZAAWANSOWANEGO RAKA JAJNIKA
  • RAKA JAJOWODU LUB PIERWOTNEGO RAKA OTRZEWNEJ
  • LECZENIE RAKA NERKI
  • LECZENIE PACJENTÓW Z PRZERZUTOWYM GRUCZOLAKORAKIEM TRZUSTKI
  • ODDZIAŁ GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ
  • LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA JAJNIKA
  • LECZENIE MIĘSAKÓW TKANEK MIĘKKICH
  • ODDZIAŁ ONKOLOGII KLINICZNEJ/CHEMIOTERAPII
  • LECZENIE RAKA WĄTROBOWOKOMÓRKOWEGO
 • Wielkopolskie

  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ONKOLOGII
  • LECZENIE OPORNEGO NA KASTRACJĘ RAKA GRUCZOŁU KROKOWEGO
  • LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA JAJNIKA
  • PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA ŻOŁĄDKA
  • LECZENIE OPORNEJ I NAWROTOWEJ POSTACI KLASYCZNEGO CHŁONIAKA HODGKINA Z ZASTOSOWANIEM NIWOLUMABU
  • ODDZIAŁ ONKOLOGII KLINICZNEJ/CHEMIOTERAPII
  • LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA JELITA GRUBEGO
  • LECZENIE RAKA PIERSI
  • LECZENIE PODTRZYMUJĄCE OLAPARYBEM CHORYCH NA NAWROTOWEGO PLATYNOWRAŻLIWEGO ZAAWANSOWANEGO RAKA JAJNIKA
  • RAKA JAJOWODU LUB PIERWOTNEGO RAKA OTRZEWNEJ
  • LECZENIE RAKA NERKI
  • LECZENIE PACJENTÓW Z PRZERZUTOWYM GRUCZOLAKORAKIEM TRZUSTKI
  • ODDZIAŁ GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ
  • LECZENIE NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA
  • LECZENIE NOWOTWORÓW PODŚCIELISKA PRZEWODU POKARMOWEGO (GIST)
  • ODDZIAŁ ONKOLOGICZNY
  • LECZENIE RAKA WĄTROBOWOKOMÓRKOWEGO
  • LECZENIE MIĘSAKÓW TKANEK MIĘKKICH
  • LECZENIE WYSOKO ZRÓŻNICOWANEGO NOWOTWORU NEUROENDOKRYNNEGO TRZUSTKI
  • LECZENIE PŁASKONABŁONKOWEGO RAKA NARZĄDÓW GŁOWY I SZYI
 • Zachodniopomorskie

  • LECZENIE MIĘSAKÓW TKANEK MIĘKKICH
  • LECZENIE RAKA PIERSI
  • PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
  • LECZENIE RAKA NERKI
  • ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ONKOLOGII
  • LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA JAJNIKA
  • LECZENIE WYSOKO ZRÓŻNICOWANEGO NOWOTWORU NEUROENDOKRYNNEGO TRZUSTKI
  • LECZENIE OPORNEGO NA KASTRACJĘ RAKA GRUCZOŁU KROKOWEGO
  • LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA ŻOŁĄDKA
  • LECZENIE PODTRZYMUJĄCE OLAPARYBEM CHORYCH NA NAWROTOWEGO PLATYNOWRAŻLIWEGO ZAAWANSOWANEGO RAKA JAJNIKA
  • RAKA JAJOWODU LUB PIERWOTNEGO RAKA OTRZEWNEJ
  • LECZENIE PACJENTÓW Z PRZERZUTOWYM GRUCZOLAKORAKIEM TRZUSTKI
  • ODDZIAŁ ONKOLOGII KLINICZNEJ/CHEMIOTERAPII
  • LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA JELITA GRUBEGO
  • LECZENIE OPORNEJ I NAWROTOWEJ POSTACI KLASYCZNEGO CHŁONIAKA HODGKINA Z ZASTOSOWANIEM NIWOLUMABU
  • LECZENIE NOWOTWORÓW PODŚCIELISKA PRZEWODU POKARMOWEGO (GIST)
  • LECZENIE RAKA WĄTROBOWOKOMÓRKOWEGO
  • LECZENIE NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA
  • LECZENIE PŁASKONABŁONKOWEGO RAKA NARZĄDÓW GŁOWY I SZYI
  • ODDZIAŁ ONKOLOGICZNY